Har du redan ett ID?

Logga in till Prunus - tryggt och säkert

Har du inget ID?

Skapa inloggning till Prunus - enkelt och gratis

Vad är det här?

Denna sida är ansluten till och drivs med hjälp av Socinets plattform.
När du har ett Socinet ID kan du använda det på alla Socinet-anslutna sidor. Läs merSophantering och källsortering

Genom källsortering och återvinning utvinns användbar råvara och energi 
ur hushållets avfall. Detta ger stora miljövinster. Alla kan bidra till 
effektiv återvinning av material och energi genom att källsortera, det 
mesta av ditt hushållsavfall går att återvinna eller återanvända.

Varje bostad är utrustad med kärl för källsortering av hushållsavfall 
under diskbänken. Avfall sorterat på hushållsavfall, komposterbart samt 
tidningar kastas i gemensamma sopnedkast till underjordiska sopkassuner. 
Sopinkasten finns vid lokalgatan bredvid garageinfarten. Tidningar , Matavfall( brun påse) och vanliga hushållssopor

I miljörummet  vid Idrottsvägen 2 finns ytterligare möjligheter att slänga källsorterat 
avfall, pappkartonger , plastförpackninger , metall och glas ..

Felanmälan gällande hushållsavfall vid tex fulla sopkassuner görs via 
mail till varmdo.vatten-sopor@varmdo.se

I kommunens miljöstation som ligger i närområdet kan även sorteras glas, 
pappersförpackningar, metallförpackningar, plastförpackningar och 
batterier. Närmast finns vid infarten till Villagatan eller vid Värmdö Marknad 
(vid COOP)

Grovsopor som till exempel möbler lämnas till någon av kommunens 
återvinningscentraler. För information om var din närmaste 
återvinningscentral finns och dess öppettider hittar ni på Värmdö 
Kommuns hemsida 
http://www.varmdo.se/byggaboochmiljo/avfallochatervinning.4.28a80d9d13dcb0f021b23b.html

För miljöns skull är det viktigt att alla i föreningen hjälps åt att 
sortera sopor, dessutom minskar det föreningens kostnader för 
sophämtning.

Prunus
brfPrunus.se
JM - Hus att trivas i
www.jm.se